Ekonomera-logo.JPG

This text will be replaced by the content of the different documents using this layout.

Ekonomera - mer än bara siffror

En av de viktigaste sakerna för att nå målet med med lönsamhet i sitt företag är den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Uppföljningen skall följas av åtgärder för att styra rätt - det kallas med andra ord för ekonomisk styrning.

Med många års erfarenhet av ledningsarbete i mellanstora företag erbjuder vi tjänster inom budgetering, resultatrapportering med kommentarer och uppföljningsmöten för att ta fram åtgärdsprogram för att nå företagets mål. Se oss som en viktig kvalificerad resurs som ni kan utnyttja efter eget behov och i olika mängd under företagets livscykel.

 

Ekonomera AB, Box 7, 780 67 Sälen, tel 0280-856 80