Ekonomera-logo.JPG

-Snohjarta-1368-beskuren.jpg

Löpande redovisning

Vardagen i företagandet består av många uppgifter och det är mmycket papper som passerar skrivbordet. Ekonomera tar hand om all löpande bokföring för våra kunder. Vanligtvis är det så att kunden samlar ihop veckans papper i slutet av veckan och skickar till oss. Påföljande vecka bearbetar vi det material vi har fått. På så vis har vi ordning och reda på alla papper.

Kundfaktureringen är olika från kund till kund hur vi arbetar. Det beror mycket på kundens verksamhet och bästa lösningen diskuterar vi oss fram till i ett uppstartsskede i vårt samarbete.

 

Ekonomera AB, Box 7, 780 67 Sälen, tel 0280-856 80